SAAM Mountain Vineyards

SAAM är afrikaans för "tillsammans". Detta fångar själva kärnan i SAAM Mountain Vineyards team på Eensaamheid Farm. Det är beläget vid precis vid foten av Perdeberg Mountain, strax väster om Paarl.

SAAM Mountain Vineyards är ett samarbetsprojekt mellan 40 odlare med vingårdar från Paarl till Durbanville Hills och de producerar både röda och vita viner.

http://www.saam-mountain.com/gateway.aspx

För närvarande har vi inga artiklar från producenten på lager. Vänligen kontakta oss för mer information.

VINGRUPPEN AB, BOX 7471, 103 92 STOCKHOLM • BESÖKSADRESS REGERINGSGATAN 109, STOCKHOLM • TEL +46 (0)8-660 84 15 • FAX +46 (0)8-660 84 53 • E-MAIL INFO@VINGRUPPEN.SE

Vingruppen startbild ålderskontroll