Off-piste Wines

Vinerna från Telegraph Station är framtagna av Clem Yates, Master of Wine, som arbetar med utvalda vinerier i Australien. Vinerna kommer övervägande från regionen Riverland i sydöstra Australien, som med ett varmt medelhavsklimat, många soltimmar och bördig jord skapar perfekta förutsättningar för produktion av kvalitetsviner.

- Min karriär i vinbranschen började egentligen när jag använde min kemiexamen till att studera oenologi vid Roseworthy universitet i Australien - det var där min passion för processen att skapa och ta fram viner utvecklades. Jag tog min Master of Wine-examen 2011 och startade därefter min karriär som ”flygande vinmakare” i både norra och södra hemisfären, däribland Australien, Californinen, Chile, Frankrike och Italien, säger Clem Yates. 

- Jag är i nuläget Sourcing and Supply Director på Off-Piste Wines, ett litet och högpresterande företag som säljer viner främst mot off- trade marknaden i Storbritannien, men vi breddar nu portföljen ytterligare genom att fokusera på några exportmarknader, däribland Sverige och Wineworld. Jag försöker använda min kunskap och erfarenhet till att kvalitetssäkra hela processen – från plockningen av druvorna till dess att konsumenten öppnar sin flaska, avslutar Clem Yates.

http://www.offpistewines.com/

För närvarande har vi inga artiklar från producenten på lager. Vänligen kontakta oss för mer information.

VINGRUPPEN AB, BOX 7471, 103 92 STOCKHOLM • BESÖKSADRESS REGERINGSGATAN 109, STOCKHOLM • TEL +46 (0)8-660 84 15 • FAX +46 (0)8-660 84 53 • E-MAIL INFO@VINGRUPPEN.SE

Vingruppen startbild ålderskontroll