Castello di Tassarolo

Regionen Piemonte i nordvästra Italien är mest berömd för sina röda Baroloviner. Men i den södra delen, mot gränsen till Ligurien, finns distriktet Gavi där de vita vinerna på den lokala druvan Cortese di Gavi dominerar. De räknas bland Italiens bästa och Castello di Tassarolo är den mest namnkunniga och anrika producenten.

Klyschan ”historiens vingslag” har väl aldrig passat bättre än på det här medeltidsslottet som vuxit upp runt ett vakttorn från romartiden. Familjen Spinola som flyttade in här på 1300-talet kan spåra sina anor tillbaka till 700-talet. De tjänade en förmögenhet på att kontrollera vägen från Genua med hjälp av det strategiskt placerade slottet. En del av pengarna använde man bl a till att finansiera hälften av Christofer Columbus resa då han upptäckte Amerika.

Idag leds verksamheten av sentida ättlingen Massimiliana Spinola, som sköter marknadsföring, försäljning och design. Vid sin sida har hon Henry Finzi-Constantine, som har ansvar för vingårdarna. Han är lärjunge till antroposofen Rudolf Steiner som lade grunden för den biodynamiska odlingen genom en serie föredrag 1924. Castello di Tassarolo var verkliga pionjärer och anammade de nya idéerna redan första året för att förbättra odlingarna och därmed sina viner.

Jordförbättring med egenproducerad kompost och nyttjande av naturlig gödning från kor och hästar är självklara inslag i arbetet. Här finns en total respekt för naturen och en helhetssyn som omfattar minsta planta och insekt. Senaste förändringen är att man bannlyst traktorer som packar jorden alltför hårt och i stället sköter ägorna med tunga hästar av den godhjärtade och arbetsvilliga rasen Comtois. På Castello di Tassarolo håller man idag också kurser i kompostering och körning med häst för att sprida det biodynamiska kunnandet vidare.

Egendomen omfattar 20 hektar vinodlingar som omger det ståtliga medeltidsslottet. Av druvan Cortese di Gavi framställer man vita viner, med Spinola Gavi DOGC (högsta kvalitetsklassen) i spetsen. Man odlar också Barbera och en mindre mängd Cabernet Sauvignon för slottets röda viner. 

www.castelloditassarolo.it

För närvarande har vi inga artiklar från producenten på lager. Vänligen kontakta oss för mer information.

VINGRUPPEN AB, BOX 7471, 103 92 STOCKHOLM • BESÖKSADRESS REGERINGSGATAN 109, STOCKHOLM • TEL +46 (0)8-660 84 15 • FAX +46 (0)8-660 84 53 • E-MAIL INFO@VINGRUPPEN.SE

Vingruppen startbild ålderskontroll